Λογο...θεραπεία!: Χρήσιμο Γλωσσικό Υλικό: Εικόνες περιγραφής

Λογο...θεραπεία!: Χρήσιμο Γλωσσικό Υλικό: Εικόνες περιγραφής

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων

Ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου

Ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Πίνακες ανάγνωσης για τη δυσαναγνωσία

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Πίνακες ανάγνωσης για τη δυσαναγνωσία

Η απομνημόνευση είναι μια δύσκολη υπόθεση για τα παιδιά με Δυσλεξία. Ο μηχανισμός της μνήμης τους εμφανίζεται αδύναμος, ιδιαίτερα όταν...

Η απομνημόνευση είναι μια δύσκολη υπόθεση για τα παιδιά με Δυσλεξία. Ο μηχανισμός της μνήμης τους εμφανίζεται αδύναμος, ιδιαίτερα όταν...

Το Parking!! Άσκηση Δυσαναγνωσίας & Γραμματικής Dyslexia and reading!!

Το Parking!! Άσκηση Δυσαναγνωσίας & Γραμματικής Dyslexia and reading!!

Dyslexia at home: Ντόμινο λέξεων! Βελτιώνοντας την Ανάγνωση στη Δυσλεξία Dyslexia & visual discrimination

Dyslexia at home: Ντόμινο λέξεων! Βελτιώνοντας την Ανάγνωση στη Δυσλεξία Dyslexia & visual discrimination

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική ανάγνωσης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση & στη συγκέντρωση προσοχής, Με μια τέτοια καρτέλα, η κόρη του ματιού εστιάζεται σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων κάθε φορά, απομονώντας τις υπόλοιπες που βρίσκονται πάνω, κάτω ή δίπλα στο κείμενο. Φυσικά, το πλαίσιο ανάγνωσης της καρτέλας μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική ανάγνωσης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση & στη συγκέντρωση προσοχής, Με μια τέτοια καρτέλα, η κόρη του ματιού εστιάζεται σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων κάθε φορά, απομονώντας τις υπόλοιπες που βρίσκονται πάνω, κάτω ή δίπλα στο κείμενο. Φυσικά, το πλαίσιο ανάγνωσης της καρτέλας μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Απλές ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Απλές ασκήσεις για βελτίωση στην ανάγνωση

Μια άσκηση για την επεξεργασία και κατανόηση του γραπτού λόγου σε παιδιά με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,

Μια άσκηση για την επεξεργασία και κατανόηση του γραπτού λόγου σε παιδιά με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,

special.edu: άσκηση κατανόησης κειμένου (1)

special.edu: άσκηση κατανόησης κειμένου (1)

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

Pinterest
Search