ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Polimnia Koronidou
15 Pin17 Ακόλουθοι
Dyslexia at home: Πως βοηθάει η αντίθεση στη Δυσλεξία! Άσκηση Ορθογραφίας

Dyslexia at home: Πως βοηθάει η αντίθεση στη Δυσλεξία! Άσκηση Ορθογραφίας

Dyslexia at home: Η ορθογραφία του ρήματος "Είμαι" στη Δυσλεξία!

Dyslexia at home: Η ορθογραφία του ρήματος "Είμαι" στη Δυσλεξία!

Τι έχω πολύ; Άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ! Εκτυπώσιμη!

Τι έχω πολύ; Άσκηση δυσλεξίας για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ! Εκτυπώσιμη!

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Δυσορθογραφία

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Δυσορθογραφία

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Δυσορθογραφία

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Δυσορθογραφία

Τι λείπει; Μια Κιναισθητική άσκηση για την Ορθογραφία στη Δυσλεξία! Dyslexia and spelling!

Τι λείπει; Μια Κιναισθητική άσκηση για την Ορθογραφία στη Δυσλεξία! Dyslexia and spelling!

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για βελτίωση στην ορθογραφία

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για βελτίωση στην ορθογραφία

Πλήρες υλικό για την ορθογραφία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

Πλήρες υλικό για την ορθογραφία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

Η υπαγόρευση της ορθογραφίας ίσως καταντάει μια μονότονη ρουτίνα στην καθημερινότητα του σχολείου. "Βγάλτε τα τετράδια της ορθογραφίας!", δ...

Η υπαγόρευση της ορθογραφίας ίσως καταντάει μια μονότονη ρουτίνα στην καθημερινότητα του σχολείου. "Βγάλτε τα τετράδια της ορθογραφίας!", δ...

Δυσλεξία at home.: Ορθογραφία & Δυσλεξία. Τρεις ασκήσεις ενίσχυσης

Δυσλεξία at home.: Ορθογραφία & Δυσλεξία. Τρεις ασκήσεις ενίσχυσης

Pinterest
Αναζήτηση