Παρασκευη Κουτελίδου

Παρασκευη Κουτελίδου

Παρασκευη Κουτελίδου
More ideas from Παρασκευη

You are rich when you are content and happy with what you have. Your children will make the richest person ever if you show them your love and god.

David didn't need to know Goliath's strength because he already knew God's

David didn't need to know Goliath's strength because he knew God. The strength of The Lord is my salvation. "The Lord is my strength and my defense; He has become my salvation".