Ρινοπλαστική – Πλαστική Μύτης

Ρινοπλαστική – Πλαστική Μύτης
26 Pin23 Ακόλουθοι
Συνήθως, αυξητική #ρινοπλαστική ζητούν άτομα λόγω τραυματισμού.  Επίσης άτομα που σε προγενέστερη πλαστική μύτης έχει γίνει υπερβολική αφαίρεση όγκου της παλιάς μύτης.  Κάποιες φορές, μπορεί μία μύτη εκ γενετής να είναι μικρή, αναλογικά με τα άλλα στοιχεία του προσώπου.

Συνήθως, αυξητική #ρινοπλαστική ζητούν άτομα λόγω τραυματισμού. Επίσης άτομα που σε προγενέστερη πλαστική μύτης έχει γίνει υπερβολική αφαίρεση όγκου της παλιάς μύτης. Κάποιες φορές, μπορεί μία μύτη εκ γενετής να είναι μικρή, αναλογικά με τα άλλα στοιχεία του προσώπου.

ρινοπλαστική

ρινοπλαστική

Πλαστικη Μυτης #ΠλαστικοςΧειρουργος

Πλαστικη Μυτης #ΠλαστικοςΧειρουργος

click me

click me

Η επέμβαση στο #διάφραγμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να διορθωθούν ατέλειες της μύτης. Μπορεί να διορθωθεί το σχήματης, να λεπτύνουν οι χόνδροι, να μειωθεί το μέγεθος ή το πλάτος της, να ανασηκωθεί κ.α. Επίσης το κόστος πλαστικής μύτης όταν συνδυάζεται η #ρινοπλαστική με επέμβαση στο διάφραγμα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την περίπτωση 2 ξεχωριστών επεμβάσεων.

Η επέμβαση στο #διάφραγμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να διορθωθούν ατέλειες της μύτης. Μπορεί να διορθωθεί το σχήματης, να λεπτύνουν οι χόνδροι, να μειωθεί το μέγεθος ή το πλάτος της, να ανασηκωθεί κ.α. Επίσης το κόστος πλαστικής μύτης όταν συνδυάζεται η #ρινοπλαστική με επέμβαση στο διάφραγμα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την περίπτωση 2 ξεχωριστών επεμβάσεων.

#διαφραγμα μυτης  Το διάφραγμα της μύτης βρίσκεται εσωτερικά και μπορεί κάποιος να αντιληφθεί με την αφή το μπροστινό του τμήμα. Χωρίζει τα 2 ρουθούνια και αποτελεί ουσιαστικά το στήριγμα όλης της μύτης. Έχει το ρόλο του φίλτρου ώστε ο αέρας που εισπνέουμε να υγρανθεί και να καθαριστεί πριν φτάσει στους πνεύμονες.

#διαφραγμα μυτης Το διάφραγμα της μύτης βρίσκεται εσωτερικά και μπορεί κάποιος να αντιληφθεί με την αφή το μπροστινό του τμήμα. Χωρίζει τα 2 ρουθούνια και αποτελεί ουσιαστικά το στήριγμα όλης της μύτης. Έχει το ρόλο του φίλτρου ώστε ο αέρας που εισπνέουμε να υγρανθεί και να καθαριστεί πριν φτάσει στους πνεύμονες.

αναλογιες γενειου #γενειοπλαστική

αναλογιες γενειου #γενειοπλαστική

Η επιθυμία να δει κάποιος «πως θα είναι η μύτη του μετά από μια πλαστική μύτης» πριν μπει στην χειρουργική αίθουσα, οδήγησε στο Computer Imaging, δηλαδή στη δημιουργία τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών γι’ αυτό το σκοπό. Η εξέλιξη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των προγραμμάτων που αφορούν στην προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος, ήταν ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ρινοπλαστικής.

Η επιθυμία να δει κάποιος «πως θα είναι η μύτη του μετά από μια πλαστική μύτης» πριν μπει στην χειρουργική αίθουσα, οδήγησε στο Computer Imaging, δηλαδή στη δημιουργία τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών γι’ αυτό το σκοπό. Η εξέλιξη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των προγραμμάτων που αφορούν στην προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος, ήταν ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ρινοπλαστικής.

Κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες για πλαστική μύτης θεωρούνται τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν: 1)  Μία μύτη με άσχημο σχήμα ή που δεν ταιριάζει στο πρόσωπό τους. Το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή μετά από τραύμα ή κάποια ασθένεια. 2) Αναπνευστικά προβλήματα, που οφείλονται στην κακή κυκλοφορία του αέρα μέσα στην μύτη (κατάλληλοι υποψήφιοι για διαφραγματοπλαστική). Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζονται με άσχημο σχήμα στη μύτη. 3) Ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στο τι μ

Κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες για πλαστική μύτης θεωρούνται τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν: 1) Μία μύτη με άσχημο σχήμα ή που δεν ταιριάζει στο πρόσωπό τους. Το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή μετά από τραύμα ή κάποια ασθένεια. 2) Αναπνευστικά προβλήματα, που οφείλονται στην κακή κυκλοφορία του αέρα μέσα στην μύτη (κατάλληλοι υποψήφιοι για διαφραγματοπλαστική). Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζονται με άσχημο σχήμα στη μύτη. 3) Ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στο τι μ

Επέμβαση για #Διάφραγμα | Πλαστική Μύτης

Επέμβαση για #Διάφραγμα | Πλαστική Μύτης

Pinterest
Αναζήτηση