Ρινοπλαστική – Πλαστική Μύτης

Ρινοπλαστική – Πλαστική Μύτης
26 Pins22 Followers
Συνήθως, αυξητική #ρινοπλαστική ζητούν άτομα λόγω τραυματισμού.  Επίσης άτομα που σε προγενέστερη πλαστική μύτης έχει γίνει υπερβολική αφαίρεση όγκου της παλιάς μύτης.  Κάποιες φορές, μπορεί μία μύτη εκ γενετής να είναι μικρή, αναλογικά με τα άλλα στοιχεία του προσώπου.

Συνήθως, αυξητική #ρινοπλαστική ζητούν άτομα λόγω τραυματισμού. Επίσης άτομα που σε προγενέστερη πλαστική μύτης έχει γίνει υπερβολική αφαίρεση όγκου της παλιάς μύτης. Κάποιες φορές, μπορεί μία μύτη εκ γενετής να είναι μικρή, αναλογικά με τα άλλα στοιχεία του προσώπου.

ρινοπλαστική

Surfadoc is a highly qualified doctors and health care providers signing up from every country city and state around the globe daily.

Πλαστικη Μυτης #ΠλαστικοςΧειρουργος

Πλαστικη Μυτης #ΠλαστικοςΧειρουργος

Η επέμβαση στο #διάφραγμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να διορθωθούν ατέλειες της μύτης. Μπορεί να διορθωθεί το σχήματης, να λεπτύνουν οι χόνδροι, να μειωθεί το μέγεθος ή το πλάτος της, να ανασηκωθεί κ.α. Επίσης το κόστος πλαστικής μύτης όταν συνδυάζεται η #ρινοπλαστική με επέμβαση στο διάφραγμα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την περίπτωση 2 ξεχωριστών επεμβάσεων.

Η επέμβαση στο #διάφραγμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να διορθωθούν ατέλειες της μύτης. Μπορεί να διορθωθεί το σχήματης, να λεπτύνουν οι χόνδροι, να μειωθεί το μέγεθος ή το πλάτος της, να ανασηκωθεί κ.α. Επίσης το κόστος πλαστικής μύτης όταν συνδυάζεται η #ρινοπλαστική με επέμβαση στο διάφραγμα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την περίπτωση 2 ξεχωριστών επεμβάσεων.

#διαφραγμα μυτης  Το διάφραγμα της μύτης βρίσκεται εσωτερικά και μπορεί κάποιος να αντιληφθεί με την αφή το μπροστινό του τμήμα. Χωρίζει τα 2 ρουθούνια και αποτελεί ουσιαστικά το στήριγμα όλης της μύτης. Έχει το ρόλο του φίλτρου ώστε ο αέρας που εισπνέουμε να υγρανθεί και να καθαριστεί πριν φτάσει στους πνεύμονες.

#διαφραγμα μυτης Το διάφραγμα της μύτης βρίσκεται εσωτερικά και μπορεί κάποιος να αντιληφθεί με την αφή το μπροστινό του τμήμα. Χωρίζει τα 2 ρουθούνια και αποτελεί ουσιαστικά το στήριγμα όλης της μύτης. Έχει το ρόλο του φίλτρου ώστε ο αέρας που εισπνέουμε να υγρανθεί και να καθαριστεί πριν φτάσει στους πνεύμονες.

αναλογιες γενειου #γενειοπλαστική

αναλογιες γενειου #γενειοπλαστική

Η επιθυμία να δει κάποιος «πως θα είναι η μύτη του μετά από μια πλαστική μύτης» πριν μπει στην χειρουργική αίθουσα, οδήγησε στο Computer Imaging, δηλαδή στη δημιουργία τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών γι’ αυτό το σκοπό. Η εξέλιξη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των προγραμμάτων που αφορούν στην προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος, ήταν ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ρινοπλαστικής.

Η επιθυμία να δει κάποιος «πως θα είναι η μύτη του μετά από μια πλαστική μύτης» πριν μπει στην χειρουργική αίθουσα, οδήγησε στο Computer Imaging, δηλαδή στη δημιουργία τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών γι’ αυτό το σκοπό. Η εξέλιξη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των προγραμμάτων που αφορούν στην προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος, ήταν ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ρινοπλαστικής.

Κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες για πλαστική μύτης θεωρούνται τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν: 1)  Μία μύτη με άσχημο σχήμα ή που δεν ταιριάζει στο πρόσωπό τους. Το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή μετά από τραύμα ή κάποια ασθένεια. 2) Αναπνευστικά προβλήματα, που οφείλονται στην κακή κυκλοφορία του αέρα μέσα στην μύτη (κατάλληλοι υποψήφιοι για διαφραγματοπλαστική). Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζονται με άσχημο σχήμα στη μύτη. 3) Ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στο τι μ

What is rhinoplasty? Get what is rhinoplasty, the systematic cosmetic and corrective procedure of rh

Επέμβαση για #Διάφραγμα | Πλαστική Μύτης

Επέμβαση για #Διάφραγμα | Πλαστική Μύτης

Πολύ συχνά η διαφραγματοπλαστική γίνεται ταυτόχρονα με ρινοπλαστική. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζονται συνήθως επιπλέον τομές κι οι δύο επεμβάσεις γίνονται ταυτόχρονα από τις ίδιες τομές που διενεργούνται μέσα στην μύτη.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενική ή τοπική αναισθησία, αν και τα περισσότερα άτομα αισθάνονται πιο άνετα με τη χρήση της γενικής αναισθησίας, για να μην ακούν και αισθάνονται οτιδήποτε.

A Portal for finding the best Cosmetic Nose Job Surgeon in Florida. See before and after photos and get answers to your questions about

Η δυνατότητα να διορθώσει κάποιος τη μύτη του χωρίς νυστέρι και χωρίς χειρουργείο, ακούγεται πολύ ελκυστική. Ήρθε η εποχή που η ρινοπλαστική χωρίς χειρουργείο είναι εφικτό.

Η δυνατότητα να διορθώσει κάποιος τη μύτη του χωρίς νυστέρι και χωρίς χειρουργείο, ακούγεται πολύ ελκυστική. Ήρθε η εποχή που η ρινοπλαστική χωρίς χειρουργείο είναι εφικτό.

διορθωτική ρινοπλαστική

διορθωτική ρινοπλαστική

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

Οι γιατροί, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κλειστή τεχνική της ρινοπλαστικής, είναι εξοικειωμένοι με αυτήν και επομένως η ψηλάφηση και μόνο τους είναι αρκετή για να καταλάβουν τη διαμόρφωση που έχουν κάνει στο σκελετό της μύτης.

Οι γιατροί, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κλειστή τεχνική της ρινοπλαστικής, είναι εξοικειωμένοι με αυτήν και επομένως η ψηλάφηση και μόνο τους είναι αρκετή για να καταλάβουν τη διαμόρφωση που έχουν κάνει στο σκελετό της μύτης.

Στην ανοιχτή #ρινοπλαστική, το χαρακτηριστικό είναι ότι οι τομές, που γίνονται, επιτρέπουν τη μεγαλύτερη έκθεση του σκελετού της μύτης και καλύτερη ορατότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.  Οι τομές αυτές γίνονται μέσα στα ρουθούνια, στο κατώτερο μέρος τους, καθώς και στο σημείο της στυλίδας, δηλαδή στο σημείο εκείνο που ενώνονται τα δύο ρουθούνια. Στη στυλίδα, μάλιστα, οι τομές είναι εξωτερικές.

Στην ανοιχτή #ρινοπλαστική, το χαρακτηριστικό είναι ότι οι τομές, που γίνονται, επιτρέπουν τη μεγαλύτερη έκθεση του σκελετού της μύτης και καλύτερη ορατότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Οι τομές αυτές γίνονται μέσα στα ρουθούνια, στο κατώτερο μέρος τους, καθώς και στο σημείο της στυλίδας, δηλαδή στο σημείο εκείνο που ενώνονται τα δύο ρουθούνια. Στη στυλίδα, μάλιστα, οι τομές είναι εξωτερικές.

Pinterest
Search