Περισσότερες ιδέες από το polina
Prev post1 of 3Next Sciatica is pain caused by irritation or compression of the sciatic nerve. It usually affects only one part of the body but tends to be severe and debilitating. The pain usually extends from the lower back to the rear of the thigh and down through the leg. It can be accompanied

Prev post1 of 3Next Sciatica is pain caused by irritation or compression of the sciatic nerve. It usually affects only one part of the body but tends to be severe and debilitating. The pain usually extends from the lower back to the rear of the thigh and down through the leg. It can be accompanied

Άρχιζε τη μέρα σου με μία βαθιά αναπνοή

Άρχιζε τη μέρα σου με μία βαθιά αναπνοή