Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Καστοριά! Παγωμένη λίμνη! Χιόνι! Frozen lake of Kastoria, Greece!

Pinterest
Search