Ν. Καζαντζάκης

You should say :"I'll save the world and if it's not saved ,i'll be responsible" Nikos Kazantzakis (greek famous writter)

Νίκος Καζαντζάκης

Lia B. Creations: "If they were to ask me what road leads to heaven, I would answer them: the most difficult!

.

Jokes Quotes, Life Lessons, Spirituality, Thoughts, Jokes, Life Lesson Quotes, Life Lessons Learned, Ideas, Tanks

N. Καζαντζάκης

Greek quote by Nikos Kazantzakis: whenever we strongly believe in something that does not yet exists, we end up creating it. The things that did not happen are the things that we did not desire strongly enough.

Καζαντζάκης

Καζαντζάκης

130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης

130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης

Νίκος Καζαντζάκης Δεν υπάρχουν ιδέες - υπάρχουν μόνο άνθρωποι που φέρνουν ιδέες τους - και παίρνουν το ανάστημα του ανθρώπου που τους μεταφέρει.  - Νίκος Καζαντζάκης Δεν υπάρχουν ιδέες - υπάρχουν μόνο άνθρωποι που φέρουν τις ιδέες τους - και που αυτες παίρνουν το ανάστημα του ανθρώπου που τις μεταφέρει.  - Νίκος Καζαντζάκης

Nikos Kazantzakis There are no ideas - there are only people who bring their ideas - and they get the stature of the man who carries them.

Καζαντζάκης

Καζαντζάκης

Pinterest
Search