ΕΠΛΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

There are 2 option : you are friend with everyone or you have a personality

When you are immune to the opinions and actions of others - you won't be the victim of needless suffering.

Another way that mirrors could be symbolized as is perception. Nobody has the same perception. Montag and Beatty PERCEIVE the world differently.

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1909.

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1909.

Tree Quotes, Anxiety, Wellness, Favorite Quotes, Anxiety Awareness, Stress

Pinterest
Search