Και το παραμικρό καλό, που κάνουμε, θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια

Και το παραμικρό καλό, που κάνουμε, θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια

You Can Discover More About a Person in an Hour of Play than in a Year of Conversation

You Can Discover More About a Person in an Hour of Play than in a Year of Conversation

The harder you work the luckier you get

The harder you work the luckier you get

Speech is the mirror of action

There is nothing permanent except change

Question everything. Learn something. Answer nothing

Question everything. Answer nothing

Quality is not an act, it is a habit

Be silent, or say something better than silence

He who overcomes his fears will truly be free

He who overcomes his fears will truly be free

Music gives soul to the universe wings to the mind flight to the imagination and life to everything

Music gives soul to the universe wings to the mind flight to the imagination and life to everything

Pinterest
Search