prosopa restaurant

prosopa restaurant

Μεγάλου Βασιλειου 52 Και Κωνστανντινουπολεως 4, Ρουφ / Mediterranean kitchen daily: 8 pm-1:30am Sunday from 1:30 pm Meg. Vasiliou 52 & Konstantinoupoleos 4, Rouf - Athens prosopa.restaurant@gmail.com
prosopa restaurant
More ideas from prosopa

Restaurants

Restaurants

Restaurants

Restaurants

Restaurants

Restaurants