Psychotherapy Journey

Psychotherapy Journey

Thessaloniki / Κατερίνα Κοντογιαννάτου:Ψυχολόγος ΑΠΘ,Ειδ. στη Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία,Άριστον Τεστ,Σχολές Γονέων, https://www.facebook.com/psychotherapyjourney.kk