Amethist  Bracelet by RenatasArt on Etsy, €10.00

Amethist Bracelet by RenatasArt on Etsy, €10.00

Granada  bracelet by RenatasArt on Etsy, €10.00

Granada bracelet by RenatasArt on Etsy, €10.00

White crystal by RenatasArt on Etsy, €30.00

White crystal by RenatasArt on Etsy, €30.00

Green Heart by RenatasArt on Etsy, €25.00

Green Heart by RenatasArt on Etsy, €25.00

Necklace story with Anna by RenatasArt on Etsy, €15.00

Necklace story with Anna by RenatasArt on Etsy, €15.00

Leaves of Bronze by RenatasArt on Etsy, €12.00

Leaves of Bronze by RenatasArt on Etsy, €12.00

Turquoise kubik earrings by RenatasArt on Etsy, €7.00

Turquoise kubik earrings by RenatasArt on Etsy, €7.00

Spring time Necklaces by RenatasArt on Etsy, €20.00

Spring time Necklaces by RenatasArt on Etsy, €20.00

Button brooch by RenatasArt on Etsy, €12.00

Button brooch by RenatasArt on Etsy, €12.00

wood button brooche by RenatasArt on Etsy, €12.00

wood button brooche by RenatasArt on Etsy, €12.00

Pinterest
Αναζήτηση