Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Model: @Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Model: @Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

.

Spring Summer, Collection

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J. Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Eleutheria J.

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Model: Εleutheria J.Psiha — με Sino TheDivine, Klea Kokalari, Katerina Theofilopoulou, Vasilis Topouslidis, Eleutheria J. Psiha, Penny Vomva και Theofilos Koukas

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Model: Εleutheria J.Psiha — με Sino TheDivine, Klea Kokalari, Katerina Theofilopoulou, Vasilis Topouslidis, Eleutheria J. Psiha, Penny Vomva και Theofilos Koukas

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Model: Εleutheria J.Psiha — με Sino TheDivine, Klea Kokalari, Katerina Theofilopoulou, Vasilis Topouslidis, Eleutheria J. Psiha, Penny Vomva και Theofilos Koukas

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: TATOU, Model: Εleutheria J.Psiha — με Sino TheDivine, Klea Kokalari, Katerina Theofilopoulou, Vasilis Topouslidis, Eleutheria J. Psiha, Penny Vomva και Theofilos Koukas

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: Tatou Rammou, TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Εleutheria J.Psiha

Photo: Vasilis Topouslidis Styling: Klea Kokalari & Sino TheDivine, Shoes: Tatou Rammou, TATOU, Μake Up: Katerina Theofilopoulou, Model: Εleutheria J.

Pinterest
Search