Λόγια σοφα

486 Pins
 4mo
a pen sitting on top of an open notebook next to a notepad with writing
a card with flowers and the words in russian
an older woman with her hand on her face and the words in russian above her
an older woman is standing with her arms folded in front of her chest and the caption reads,
a poem written in two languages with red hearts
a pink paper with the words in russian and english on it, which are written in two
an old scroll with the words and numbers in different languages on it, as well as some
a pink rose with the words in russian on it
two people are standing next to each other with hearts
Γράμμα στα παιδιά μου
a yellow sign with an image of a man's face and words on it
a piece of paper that has been written in two different languages, with the words on it
an image of a person with a sky in the background and words above it that say,
an older man is smiling and looking at the camera next to a younger man who has his hand on his head
Ας θυμηθούμε τι είχε απαντήσει ο Χάρρυ Κλυνν στον Γιάννη Μπουτάρη για την Τούρκικη μετονομασία των οδών της πόλεως