Πέτρος Σαμούχος

Πέτρος Σαμούχος

Πέτρος Σαμούχος
More ideas from Πέτρος
ΟΙ ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ (οι κούκλες της αρχαιότητας)

ΟΙ ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ (οι κούκλες της αρχαιότητας)

Hoplite infantryman during the Peloponnesian war. The shift towards lighter equipment is evident with the new helmet. Some Hoplite infantry went into battle without  any form or armour instead choosing mobility over protection.

Hoplite infantryman during the Peloponnesian war. The shift towards lighter equipment is evident with the new helmet. Some Hoplite infantry went into battle without any form or armour instead choosing mobility over protection.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑ

Untitled

Untitled

Greek Mythology, Vase, Flower Vases, Jar

[save2%255B4%255D.png]

[save2%255B4%255D.png]

Battle of Thermopylae. The 'real' 300. Amazing to think that if Persia's Xerxes had been successful - that hellenic culture, and that of Rome's would have been forever altered - had it not been for these men knowing that were all certainly going to their deaths.  10,000 to 1 or worse odds.  Oddly... Western Civ likely owes them at least a nod of gratitude.

The Battle of Thermopylae: Fought between an alliance of Greek city-states, led by King Leonidas of Sparta, and the Persian Empire of Xerxes I over three days in 480 B.