Κωνσταντίνος Σαμαρας

Κωνσταντίνος Σαμαρας

Κωνσταντίνος Σαμαρας
Περισσότερες ιδέες από το Κωνσταντίνος
In the Realm of Forest Elephants by Karol Schauer

In the Realm of Forest Elephants by Karol Schauer

Zeybek warrior from the Izmir region. Some of them engaged in the Ottoman army as irregular soldiers.   Photographer: Pascal Sebah, Istanbul, ca. 1880.

Zeybek warrior from the Izmir region. Some of them engaged in the Ottoman army as irregular soldiers. Photographer: Pascal Sebah, Istanbul, ca. 1880.

ArtStation - Ghoul Brute Bust, Winton Afric

ArtStation - Ghoul Brute Bust, Winton Afric

Venuses, or Astarte Interesting, the oldest known sculptures all seem to be women of substance. What does that say about the fence post considered "models" today? Models for who?

Venuses, or Astarte Interesting, the oldest known sculptures all seem to be women of substance. What does that say about the fence post considered "models" today? Models for who?

Standing female figure, c. 2600-2400 b.c., early cycladic, marble

Standing female figure, c. 2600-2400 b.c., early cycladic, marble

A CYCLADIC MARBLE HEAD LATE SPEDOS VARIETY, CIRCA 2500-2400 B.C.

A CYCLADIC MARBLE HEAD LATE SPEDOS VARIETY, CIRCA 2500-2400 B.C.

A CYCLADIC MARBLE HEAD LATE SPEDOS VARIETY, CIRCA 2500-2400 B.C.

A CYCLADIC MARBLE HEAD LATE SPEDOS VARIETY, CIRCA 2500-2400 B.C.

Rhyton with centaur protome | Greek | Hellenistic | The Met

Rhyton with centaur protome | Greek | Hellenistic | The Met

PAN - Greek God of the Wild & Nature Statue Sculpture Figurine

PAN - Greek God of the Wild & Nature Statue Sculpture Figurine

/////////////  //////////////

///////////// //////////////