ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ

Collection by Μανθος Γιαλαμας

41 
Pins
 • 
128 
Followers
Μανθος Γιαλαμας
Santeos: Αγούρ εγένναναν Mount Rushmore, Mountains, Nature, Travel, Naturaleza, Viajes, Trips, Nature Illustration, Outdoors

Αγούρ εγένναναν

Santeos: Οι δύο φίλ' επαργόρευαν ο ένας τον άλλον!!!

Οι δύο φίλ' επαργόρευαν ο ένας τον άλλον!!!

Έναν χρόνον ο Γιαλαμάς εθέλεσεν να εορτάζ' την Πρωτοχρονιά κάπως διαφορετικά. Το βράδυ εστόλτσεν το τραπέζνατ με πολλά λογιών φαγώσιμα, γύρω , γύρω εκάτσεν η οικογένεια 'τ και ενεμέναν την ευχήν, ντο θα λέε ο αρχηγός τ’ οσπιτί και να δοκιμάζνε τ’ αγαθά τι τραπεζί. Ο Γιαλαμάς εποίκεν το σταυρόν ατ, επέρεν έναν βούραν λεφτοκάρα και ετσιάντσενατα απές σο σπίτ’ με το: «Κάλαντα καλώς το νέον έτος» επέρεν και ένα χοντρόν λεφτοκάρ σο χέρνατ και επεκαλέθεν τον Θεόν : Ε!! Θεέμ , όπως εν γομάτο αβούτο…

Santeos: Ας το κλέψουν...

Ας το κλέψουν...

Νέα Σάντα (Εξοχικό Θόδωρου Ασλάν) Ο Χρήστον τη Βουτσιαλάβας και ο Μίλτον τη Παρχάρ’ κάθαν Κερεκήν επέγ’ναν και εγλένταναν ση Ζιώρα το εξοχικόν βιαριασιάν. Το χρέος επερίσσεψεν και νουνίζ’νε που θα ευρίκ’νε παράδας. Έναν βράδον ο Χρήοτον λέει τον Μίλτον: Τ’ εμετέρ’ όλ’ η ώρα 10 κοιμούνταν, θα πάμε σο μεσανύχτ’ κέσ’ κλέφτομε έναν τσιουβάλ’ σιτάρ’ ας σην αποθήκην, πσυλούμ’ ατο και 'ξοφλίζομε. Αέτσ’ πα εγέν’τον. Επαίραν το τσιουβάλ’ και ας σ’ έναν μικρόν παράθυρον πολεμούν να εβγάλ'ν’ ατο…

Santeos: Ας το κλέψουν...

Ας το κλέψουν...

Νέα Σάντα (Εξοχικό Θόδωρου Ασλάν) Ο Χρήστον τη Βουτσιαλάβας και ο Μίλτον τη Παρχάρ’ κάθαν Κερεκήν επέγ’ναν και εγλένταναν ση Ζιώρα το εξοχικόν βιαριασιάν. Το χρέος επερίσσεψεν και νουνίζ’νε που θα ευρίκ’νε παράδας. Έναν βράδον ο Χρήοτον λέει τον Μίλτον: Τ’ εμετέρ’ όλ’ η ώρα 10 κοιμούνταν, θα πάμε σο μεσανύχτ’ κέσ’ κλέφτομε έναν τσιουβάλ’ σιτάρ’ ας σην αποθήκην, πσυλούμ’ ατο και 'ξοφλίζομε. Αέτσ’ πα εγέν’τον. Επαίραν το τσιουβάλ’ και ας σ’ έναν μικρόν παράθυρον πολεμούν να εβγάλ'ν’ ατο…

Santeos: ΤΑ ΔΥΟ ΠΑ Κ' ΕΛΕΠ'ΝΕ ΚΑΛΑ!!!!! Gypsy Costume, Folk Costume, Costumes, Folk Dance, Photographs Of People, Greek Clothing, Black Sea, Traditional Dresses, The Past
Greek ClothingBlack SeaThe Past

ΤΑ ΔΥΟ ΠΑ Κ' ΕΛΕΠ'ΝΕ ΚΑΛΑ!!!!!

Santeos: ΤΑ ΔΥΟ ΠΑ Κ' ΕΛΕΠ'ΝΕ ΚΑΛΑ!!!!!

Santeos: ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗΝ 'Κ' ΕΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΓΩ ΣΕ Pharmacy, Apothecary, Whiskey Bottle, Liquor Cabinet, Amman, Drinks, Storage, Bottles, Scale
Whiskey BottleDrinks

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗΝ 'Κ' ΕΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΓΩ ΣΕ

Santeos: ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗΝ 'Κ' ΕΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΓΩ ΣΕ

Santa Ruins – Travel To Turkey Above The Clouds, Turkey Travel, Black Sea, Perfect Place, Paths, The Neighbourhood, Coastal, Beautiful Places, Greek
Black SeaPerfect PlacePaths

Ντο κιναούμ Σαντέτες είσαι;

Santeos: Αν ’κι θέλτς να πίνω, δέβα ποίσον άτς εσύ ποπαδική... Chart, Blog, Places, Ptsd, Lugares
Ptsd

Αν ’κι θέλτς να πίνω, δέβα ποίσον άτς εσύ ποπαδικήν

Santeos: Κυνότης - Σκυλότης Black Sea, Mount Rushmore, Greece, Vintage World Maps, Mountains, Poster, Travel, Painting, Art

Κυνότης - Σκυλότης

Santeos: Μη σύρτς τ’ ουράδ'- ι- μ’ Family History, Places To Visit, Blog, Family Trees, Editorial, Decor, Greece, History, Decoration
Family HistoryEditorialGreece

Μη σύρτς τ’ ουράδ'- ι- μ’

Είνας γαρή είχεν έναν μικρόν λαλαχάρκον χάταλον, Σάκη έλεγαν άτο. Ατό το παιδόπον ατ’ς ένα ξάι μονότροπον έτονε. Με το ίδε και τιδέν εντούνεν κα τα τσακούτσα. Εγαραλάιζεν, έσκωνεν τον κόσμον σο ποδάρ. Ούλ’ εχπαράουσαν, εσύρναν τα γιακάδας άτουν. Μώσε, ντο θα ’ίνεται ατέ η γαρή με τ’ ατό το χάταλον; Όλεν η γειτονία κι όλεν η μαχαλά εσκούσαν σο ποδάρ’. Πάντα εποίνεν ήνταν εθέλνεν ο Σάκης, πάντα όπως εθέλνεν ο Σάκης και πάντα παραπονεμένος άμον τον κλαμένον τον Μάρτ’. Επουγαλεύτεν η γαρή. Όθεν…

Santeos: Ο πλούσιον ομοιάζ τον παχυμένον το γάιδαρον Nature, Naturaleza, Nature Illustration, Outdoors, Natural

Ο πλούσιον ομοιάζ τον παχυμένον το γάιδαρον

Έναν ημέραν σείτια εκάθουμες ση Χρύσιονος το καβενείον, εσκώθαμε να ευτάμε περίπατον σ' Ακρεπέγαδα κιάν. Σον ρδόμον εκαλάτσευαμε για τη ζήσ και τα βάσανα τ' εφτωχού, αχά 'κ' εμπροστά 'μουν ο Παρμαξούης Απόστολον. Μετ’ εμάς έτον κι ο Λαμπριανίδης που είχεν κοιλίαν άμον βαρέλ και τα λίρας με το κοτ. Καρακαπάν -Σταθέτεν, είπεν ο Λαμπριανίδης, ας ορωτούμε και τον Παρμαξούζ. Μάστορ' Απόστολε είπεν άτον, ντο διαφοράν εχ' ο πλούσιον ας σον εφτωχόν; Άξον, ας λέγω σε, είπεν κι ο Παρμαξούης: Είνας…

Santeos: Πολλά καματερός Cannon

Πολλά καματερός

Ο Θανάσ’ ο Κώστογλου ας σο Τεζελέρ (Σκήτη) Κοζάνης επή(γ)εν ’ς σον γείτοναν ατ’ τον Ζαπούν’ τον Κώστην (Αποστολίδη) να αραεύ’ ατον και δι’ ατον τον γάιδαρον ατ’ με το καρότσ’ (σούσταν) να πάει ’ς σον κάμπον να κουβαλεί και φέρ’ ’ς σο σπίτ’ν ατ’ τα κολογκύθα ασ’ σο χωράφ’ν ατ’. Εδέκεν άτο κει και επήεν κι έρθεν ’ς σον κάμπον και ους το βράδον εκουβάλεσεν όλα τα κολογκύθα Επέρεν και επήεν να δί’ οπίσ’ τον γάιδαρον με την αραπάν ’ς σον Ζαπούν’ τον Κώστην και αφού ευχαρίστησεν ατον πολλά…

Santeos: ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗΝ 'Κ' ΕΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΓΩ ΣΕ Asia, Blog, Painting, Image, Greeks, Painting Art, Paintings, Painted Canvas, Drawings
PaintingImageGreeksPainting Art

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗΝ 'Κ' ΕΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΓΩ ΣΕ

Η Παρέσα τη Κουρουσμάνονος επήεν σο φαρμακείον τη γειτονίας και είπεν τον φαρμακοποιόν, θέλω να δί'ς με τζουρνίκ'. - Ντο θα ευτάς ατο, ερώτεσεν ατεν ο φαρμακοποιόν. - Ντο θα ευτάγ' ατο, τ' εμόν δουλείαν έν'. - Χωρίς συνταγήν 'κ' επορώ να δίγω σε. -Άδικα μη χαντς τα λόγια σ', εξέρω τελευταία θα δί'ς με. - Αν 'κι λες με ντο θα ευτάς ατο, 'κ' επορώ να δίγω σε· - Αφού πισίεις ατόσον πολλά θα λέγω σε. Θέλω να φαρμακώνω τον άντρα μ'· - Νέπουτση, εζάντυνες; Ντο εποίκεν εκείνο το καλόν το παιδίν…

Santeos: Ηλί, Ηλί λαβάς σαλαχανί Black Sea, Mount Rushmore, Greece, Vintage World Maps, Mountains, Poster, Travel, Painting, Art

Ηλί, Ηλί λαβάς σαλαχανί

Ο ποπα - Γιάννες ας σ' Iσχανάντων, τηνάν εκόλτσαν Αγρόποππας, έτον αγράμματος. Έναν ημέραν σον χειμωγκόν απέσ επήεν σο παρακάθ' ση Πατσιακίνας. Είχεν κ' έναν μικρόν Βαγγέλεν με τ' εκείνον, εξέγκεν άτο να δεβάζ τη Μεγάλ Παρασκευής το Βαγγέλεν και να εξηγίζ' άτο τοι γραιάδας. Όνταν έρθεν σο Ηλί, Ηλί λαμά σαβαχθανί, ο ποπα - Γιάννες εδέβασεν: Ηλί, Ηλί, λαβάς σαλαχανί. Η Πατσσιακίνα ερώτεσεν άτον: - Διάσκαλε, να έχομε την ευκή σ, απ' ατό δεν 'κ εγάνεψα. - Επείνασεν εκείνο την ώραν ο Χριστόν και…

Santeos: Το πεγάδ’... Wheelbarrow, Garden Tools, Outdoor Power Equipment
Garden Tools

Το πεγάδ’...

Ση Φιλοποίμη τ’ οσπίτ’ , που έτον σο γιαν’ τ' οσπιτί τη Βουτσιαλάβας, εκάθουτον ο ποπά Νικόλας με την ποπαδίαν. Έναν ημέραν έρθεν να διαβαίν’ ασ’ ση στράταν ο ποπά Νικόλας, είδεν ατον η Βουτσιαλάβα και λέει ατον: -«Πάτερ’, αβούτο ο τροχόν τη πεγαδή εχαλάεν και νια κατηβάζ' και νια ανεβάζ’ τη βέτραν να παίρομε νερόν. Εσύ πετσιαρουχλής είσαι και τα χέρια σ’ πϊάνε σ' όλια, έλα τέρ’ και διόρθωσον ατο, εσείν πα απ’ ατό παίρετεν νερόν. -«Παρθένα», είπεν ατεν ο ποπα Νικόλας, «την Κερεκήν θα έρται ο…

🌍 Antigua and Barbuda - National Animal - Fallow deer (Dama dama) Things To Do In Brisbane, Deer Farm, Fallow Deer, Deer Pictures, National Animal, Mule Deer, Save Animals, Manx, Animal Welfare
Deer FarmFallow DeerDeer PicturesAnimal Welfare

Ίνεται και Παραΐνεται

Ο Αλέξης ο Παγτατλής έλεεν πολλά κι αγνά πράματα.Έναν ημέραν είπεν σο καφενείον τοι χωρέτας. Εμέν τηνάν ελέπετε, κάποτε εντώκα έναν ελάφ' χαμ σο κέρατον χαμ σο ποδάρ'. - Ατό 'κι 'ίνεται είπαν ατον οι χωρέτ’. - Ίνεται και παραΐνεται είπεν Αλέξης . Κι ατώρα ακούστεν, εσείς που 'κι πιστεύετε, πώς εγέντον: - 'Εναν ημέραν, σίτα εσύρνα σο νισάφ να κρούγω το κέρατον, εκείν' την ώραν το ελάφ' ετσάφιζεν το κιφάλ'ν αθε με το δεξόν το ποδάρ' κι αραέτσ' πα εντώκα και το κέρατον και το ποδάρ' . Οι χωρέτ'…