ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Collection by Μανθος Γιαλαμας

8 
Pins
 • 
127 
Followers
Μανθος Γιαλαμας
Santeos: ΕΚΘΕΣΕΙΣ για το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ και την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Couple Photos, Blog, Couple Shots, Couple Pics
Couple Pics

ΕΚΘΕΣΕΙΣ για το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ και την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α.Υ.Ε. 1923/A/5/VI/12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο αριθμός των εν Ελλάδι καταφυγόντων προσφύγων από της 27 Αυγούστσυ 1922 ανέρχεται εις 862.170 κατανεμηθέντας ως εξής εις τους διαφό­ρους νομούς του Κράτους: Εις τον νομόν Αττικοβοιωτίας 164.235 Εις τον νομόν Φθιωτικοφωκίδος 7.623 Εις τον νομόν Αιτωλοακαρνανίας 11.811 Εις τον νομόν Ευβοίας 17.824 Εις την Πελοπόννησον 55.644 Εις την Ήπειρον 21.841 Εις τας Ιονίους Νήσους 38.800 Εις τας Κυκλάδας 15.746 Εις την Κρήτην 38.254 Εις την Σάμον 29.619 Εις την Χίον 33.529…

Santeos: «Μάνα, βρες μου γυναίκα να παντρευτώ» Fictional Characters, Fantasy Characters

«Μάνα, βρες μου γυναίκα να παντρευτώ»

"Ήξερα ότι έπαιζα το μέλλον μου 'κορώνα γράμματα'. Από την άλλη, όμως, είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση της μητέρας μου. Ήξερα ότι θα διάλεγε την κοπέλα που μου ταίριαζε για να δημιουργήσω μαζί της οικογένεια. Όταν μου έστειλε τη φωτογραφία της Μελπομένης μου, με τις κοτσίδες, την είδα και ρίγησα". "Εγώ δεν τον ήξερα. Είχε φύγει πριν τέσσερα χρόνια μαζί με πολλούς άλλους νέους του χωριού, μόλις άνοιξε η μετανάστευση για την Αυστραλία. Ήμουν 22 χρόνων και δούλευα σκληρά. Τη μέρα στα καπνά…

Santeos: ΕΚΘΕΣΗ για τις ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Dance Background, Greece Photography, Greek Beauty, Black Sea, Archaeology, Old Photos, Religion, Places To Visit, Old Things
Dance BackgroundGreece PhotographyBlack Sea

ΕΚΘΕΣΗ για τις ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Α.Υ.Ε. 1927/Β/61 Constantinople, le 9 Νοεμβρίου 1927 DELEGATION HELLENIQUE A LA COMMISSION MIXTE Προς To Υπουργείον των Εξωτερικών Τμήμα Β' Πολιτικόν Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν υμίν συνημμένως αντίγραφον της υπ’ αριθ. 17 ε.έ. εγκυκλίου της Μικτής Επιτροπής προς τα εκτιμητικά Συ­νεργεία, δι’ ης επιλύονται εν αρμονία προς τας απόψεις ημών διάφορα ζητήματα αναφυέντα κατά την εκτίμησιν των κτημάτων, ιδία εν Θεσσαλία. Ευπειθέστατος (υπογραφή) Μετάφρασις Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 17 Παρετηρήσαμεν…

Will Turkey Repeat Genocide Of Christians? On Anniversary, Obama Still Avoids Calling Islamic Massacre Of Armenians By It's Real Name -(image) An Armenian woman forced to march in the desert carrying her child Armenian History, Armenian Culture, Obama Failures, 24 Avril, Ottoman Empire, Persecution, Religion, Human Rights, Alma Mater
Obama FailuresOttoman EmpirePersecutionAlma Mater

ΕΚΘΕΣΗ για τους ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ της ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α.Υ.Ε. 1927/Β/61 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. 1461 Εν Κομοτινή τη 7 Δ/βρίου 1927 Προς Το Υπουργείον της Γεωργίας Διεύθυνσιν ανταλλαγής Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι επ’ εσχάτων ιδία σωρηδόν υποβάλλονται ημίν αιτήσεις εκ μέρους μουσουλμάνων Δυτ. Θράκης κατοί­κων, Ελλήνων την ιθαγένειαν, περί χορηγήσεως αυτοίς βεβαιώσεων περί μη υπαγωγής εις την ανταλλαγήν συμφώνως τω από 14 Νοεμβρίου 1925 Διατάγματι «περί προσθήκης διατάξεως εις το από 3 Σεπτεμβρίου 1924 Ν.Δ. περί…

Armenian 'genocide' photo collection shows world the true horror Refugee Rights, Turkish Soldiers, Continental Divide, Holocaust Memorial, Memorial Museum, Baghdad, Ottoman Empire, Us Presidents, Historical Photos
Refugee RightsHolocaust MemorialBaghdadOttoman EmpireUs Presidents

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (2)

CONSULAT GENERAL DE GRECE A.Y.E. 1929 B/61 «Καταλήψεις κτημάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν Ελλάδι» Constantinople, le 27 Ιουλίου 1929 Αριθ. Εμπ. Πρωτ. 1166 Προς το επί των Εξωτερικών Υπουργείον Τμήμα Β' Πολιτικόν Απάντων εις το υπ’ αριθ. 4495 ε.έ. υμέτερον έγγραφον, έχω την τιμήν να διαβιβάσω υμίν συνημμένως αντίγραφον του υπ’ αριθ. Εμπ. Πρωτ. 573 από 3 Μαρτίου 1929 εγγράφου του Γενικού τούτου Προξενείου προς το Υπουργείον των Εξωτερικών. Ευπειθέστατος (υπ) Κ.Μ. Σακελλαρόπουλος…

May Pontian Greek Genocide Remembrance Day In it will have been a… Greek History, World History, Greek Men, Today In History, Remembrance Day, Ottoman Empire, Persecution, Ancient Civilizations, Historical Photos
World HistoryGreek MenOttoman EmpirePersecutionAncient Civilizations

ΕΓΓΡΑΦΑ για την ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (1)

Α.Υ.Ε. 1923/A/5/VI/11 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Αριθ. 77551 Αθήναι 13.8.23 Λίαν επείγον Κ. Πάλλην Αντιπρόσωπον Κων/πολιν Πρόσφυγες 7.500 επιβιβασθησόμενοι εις Ατμόπλοια Ωκεανός, Ιανόπολις παρακαλούμεν παραληφθώσιν εκ στρατοπέδου Σελιμιέ ΣΤΟΠ. Α­τμόπλοια επανέλθωσι Κων/πολιν προς παραλαβήν προσφύγων στρατοπέ­δου Αγίου Στεφάνου. Επί μεγαλυτέρου ατμοπλοίου παρακαλούμεν επιβιβασθώσι 4.000 πρόσφυγες προοριζόμενοι διά Κομοτινήν οίτινες δέον αποβιβασθώσι Δεδέαγατς. Επί μικροτέρου επιβιβασθώσι 3.500 προοριζόμενοι…

Santeos: Εκθέσεις για τις μαζικές μετακινήσεις των Μουσουλμ... Tour, Taj Mahal, Building, Travel, Viajes, Buildings, Trips, Traveling, Tourism
TourTaj MahalTraveling

Εκθέσεις για τις μαζικές μετακινήσεις των Μουσουλμάνων της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1913-1914)

α) Εν Θεσσαλονίκη κατά την κατάληψιν αυτής υπό του Ελληνικού Στρατού ευρίσκοντο περί τας 10.000 πρόσφυγες, Μουσουλμάνους, προς περίθαλψιν των οποίων εκτός άλλων δωρεών εδαπανήθησαν υπό της Ελ­ληνικής Κυβερνήσεως 71.709 δραχμαί. Οι πρόσφυγες ούτοι προερχόμενοι εκ των επαρχιών Βορείου και Δυτικής Μακεδονίας βαθμηδόν ανεχώρησαν εκ Θεσσαλονίκης το πλείστον διά Μ. Ασίαν, ολίγοι δε επανήλθον εις τας εστίας των (κυρίως εις τας υπό του Ελληνικού Στρατού καταληφθείσας χώρας). β) Κατά τον δεύτερον…

The number of people who learn Greek in Australia has dropped significantly due to a lack of qualified Greek language teachers and outdated teaching methods. Learn Greek, Greek Language, Teaching Methods, South Australia, Melbourne, Blogger Templates, Greece, Travel, Greece Country

Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας. Δραστηριότητες του ΕΚΕΜΕ

Santeos: Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας Δραστηριότητες του ΕΚΕ...