ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

26 Pins68 Followers
Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω. Μέρος Α...

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω. Μέρος Α...

Santeos: Κλίση του ρήματος ερωτώ

Historic Greek village in northeastern Turkey left to crumble

Santeos: Κλίση το ρήματος ερωτώ

Historic Greek village in northeastern Turkey left to crumble

Santeos: Ποντιακό Λεξιλόγιο (Ιδίωμα Σαντάς) Σ

Santeos: Ποντιακό Λεξιλόγιο (Ιδίωμα Σαντάς) Σ

Santeos: Ο Κουλσούης και ο Κιαλτς» ή «Ο Ωφς» *

Santeos: Ο Κουλσούης και ο Κιαλτς» ή «Ο Ωφς» *

Santeos: Ο Κουλσούης και ο Κιαλτς» ή «Ο Ωφς» *

Santeos: Ο Κουλσούης και ο Κιαλτς» ή «Ο Ωφς» *

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω. (Κλίση ...

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω. (Κλίση ...

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω.   Δ' μέ...

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω. Δ' μέ...

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω.   Β' μέ...

Santeos: Χωρίς εσέν κι ίνουμαι χωρίς εσέν ’κ’ευτάω. Β' μέ...

Santeos: Ρήμα Δίγω

Santeos: Ρήμα Δίγω

Santeos: Κλίση του ρήματος πι-άνω

Santeos: Κλίση του ρήματος πι-άνω

Santeos: Κλίση του ρήματος κρούω

Santeos: Κλίση του ρήματος κρούω

Santeos: Κλίση του ρήματος Πάγω

Santeos: Κλίση του ρήματος Πάγω

Santeos: Ποντιακό Λεξιλόγιο (Ιδίωμα Σαντάς)   Υ,Φ, Χ, Ψ, Ω

Santeos: Ποντιακό Λεξιλόγιο (Ιδίωμα Σαντάς) Υ,Φ, Χ, Ψ, Ω

Santeos: Κλίση του ρήματος ελέπω (βλέπω)

Santeos: Κλίση του ρήματος ελέπω (βλέπω)

Santeos: Κλίση του ρήματος μαθάνω (μαθαίνω)

Santeos: Κλίση του ρήματος μαθάνω (μαθαίνω)

Pinterest
Search