Βιολογία

23 Pins18 Followers
Εξωσώματα

Εξωσώματα

Ο ρόλος της πρωτεϊνης mTOR στην υγεία μας

Ο ρόλος της πρωτεϊνης mTOR στην υγεία μας

Οι μεταλλάξεις στο μη κωδικοποιητικό DNA υπεύθυνες για πολλές ασθένειες

New analysis of human genetic history reveals female dominance

Η δράση των γονιδίων μας είναι εποχική

USC researchers study the genetic switch regulating a plant’s internal clock.

Τα μιτοχόνδρια είναι τα εργο&sigma...

Mitochondrial DNA (mtDNA or mDNA) is the DNA located in mitochondria, cellular organelles within eukaryotic cells that convert chemical energy from food into a form that cells can use, adenosine triphosphate (ATP).

Δομή και λειτουργία των νουκλεϊνικών οξέων

Scientists reveal how CpG methylation changes transcription factor interaction with DNA

Ταυτοποίηση νεκρού από τα κόκαλα

Ταυτοποίηση νεκρού από τα κόκαλα

Υπάρχουν ωφέλιμοι μικροοργανισμοί;

via Daily Sheeple: You probably saw the article last week about the massive recall of Sargento products. As it turns

Γενετικό τεστ για BRCA 1 και BRCA 2

Γενετικό τεστ για BRCA 1 και BRCA 2

Εξωσώματα

Εξωσώματα

Τι είναι οι λιποπρωτεϊνες

: Can weight loss tea reduce cholesterol? High cholesterol is a big health concern for many people and can be very serious. High levels of LDL cholesterol in

Τα καρκινικά κύτταρα έχουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Karyotype: a diagram of a person's chromosomes Note: Please use this normal human karyotype image to compare with those of people with genetic disorders(other posts here)

Pinterest
Search