Χρηστος Καραμητσιος

Χρηστος Καραμητσιος

Χρηστος Καραμητσιος
More ideas from Χρηστος

The well known PVC (Poly Vinyl Chloride) pipes are widely used in the construction business, but those pipes are more and more used by the DIY lovers among

Cute boot planter

This Creative ideas for plant flower in small house or apartment use olds shoes pot. here is the Old Shoes Planters - Creative Ideas Use Old Shoes to Plant Flower. old shoes something otherwise useless and you can transformed it into a quirky garde