Religious Paintings, Religious Art, Byzantine Art, Orthodox Icons, Fresco, Beards

Paint Icon, Byzantine Icons, Byzantine Art, Orthodox Icons, Art Techniques, Fresco, Spiritual, Saints, Santos

Religious Icons, Religious Art, Orthodox Icons, Saints, Art Drawings, Santos

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'.  See the album on Photobucket.

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'. See the album on Photobucket.

.

Art Icon, Body Parts, Explore, Byzantine, Workshop, Christ, Santos, Picasa, Nun

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'. See the album on Photobucket.

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'. See the album on Photobucket.

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'. See the album on Photobucket.

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'. See the album on Photobucket.

Работы выпускников иконописной шк..

Работы выпускников иконописной шк..

kurdjukova uploaded this image to 'MOI ETUDY'.  See the album on Photobucket.

Egg tempera study of St Paul head on paper by Irina Gorbunova

File0721.jpg photo by kurdjukova

File0721.jpg photo by kurdjukova

Pinterest
Search