Βικτώρια Χωροπανίτου♥

Βικτώρια Χωροπανίτου♥

Βικτώρια Χωροπανίτου♥
More ideas from Βικτώρια

The secret history of beauty: How the Greeks invented Western civilization’s biggest idea

Marble statue of a naked Aphrodite crouching at her bath, also known as Lely’s Venus. Roman copy of a Greek original, century AD. Height Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2015

The Romans adapted many aspects of the Greek culture and society. This is an example of the Greco-Roman art.

:B::D-valley digital matte-painting - MattePainting.