Σπυρος Φωσκολος

Σπυρος Φωσκολος

Σπυρος Φωσκολος
More ideas from Σπυρος
Prosciutto Font Set by tuccicursive on @creativemarket

Prosciutto is a completely handlettered typeface that just like the Italian cured ham itself, is a buttery mix of salty and sweet forms.