Shaolin Temple Greece 希腊少林寺

Shaolin Temple Greece 希腊少林寺

Prevezis 84, Athens, Greece, 10443 / Shaolin Temple Greece was founded in 2008 by Master Shi Yan Xiang, 34th generation Shaolin disciple, to teach and promote the original Shaolin culture.
Shaolin Temple Greece 希腊少林寺