Περισσότερες ιδέες από το 페이
Heb geduld met al wat onopgelost in uw hart woont en probeer de vragen zelf lief te hebben.  Rainer Maria Rilke

Heb geduld met al wat onopgelost in uw hart woont en probeer de vragen zelf lief te hebben. Rainer Maria Rilke

a perfect place to just chill and relax... beds of flowers

a perfect place to just chill and relax... beds of flowers

Christopher Broadbent: title unknown [purple peonies]; oils on canvas.  "Exquisite painting in lilacs and gray, of peonies in disarray as they enter their last stage of life. Wonderful composition and palette! I even admire the rendering of the distressed turquoise wood console upon which the pitcher sits!" ~js

Christopher Broadbent: title unknown [purple peonies]; oils on canvas. "Exquisite painting in lilacs and gray, of peonies in disarray as they enter their last stage of life. Wonderful composition and palette! I even admire the rendering of the distressed turquoise wood console upon which the pitcher sits!" ~js

SHIELDHYDRAleviathan

SHIELDHYDRAleviathan

Free People Rose & White

Free People Rose & White

From interior designer/artist Justina Blakeney flowers on a black ground. Very cool, very basic and very well done. Great lighting and colour quality.

From interior designer/artist Justina Blakeney flowers on a black ground. Very cool, very basic and very well done. Great lighting and colour quality.

photography / hipster / indie / grunge

photography / hipster / indie / grunge

It's more than just in your head, it the pain it causes you to see it's the hatred that follows you it's the scars they cause

It's more than just in your head, it the pain it causes you to see it's the hatred that follows you it's the scars they cause

Que sera sera

Que sera sera

woody / nothingness/ love & death

woody / nothingness/ love & death