Δημήτρης Σιδόπουλος

Δημήτρης Σιδόπουλος

Δημήτρης Σιδόπουλος
Περισσότερες ιδέες από το Δημήτρης
Davide Gironi: A DIY A4 Laser Engraver made from a scanner and a printer on ATmega328

Davide Gironi: A DIY A4 Laser Engraver made from a scanner and a printer on ATmega328

Arduino Wireless Weather Station

Arduino Wireless Weather Station

ArduCAM for ESP8266 websocket camera demonstration

ArduCAM for ESP8266 websocket camera demonstration

ESP8266 Heating Controller/Thermostat with Blynk interface

ESP8266 Heating Controller/Thermostat with Blynk interface

AnimatedReflectionBig

AnimatedReflectionBig

AnimatedReflectionBig

AnimatedReflectionBig

GitHub - TheAustrian/Wemos-D1-Mini-BME280-Weather-Station: Simple Weather Station Code using an ESP8266 and a BME280 sensor. Data is handled via PHP and stored in a MySQL database

GitHub - TheAustrian/Wemos-D1-Mini-BME280-Weather-Station: Simple Weather Station Code using an ESP8266 and a BME280 sensor. Data is handled via PHP and stored in a MySQL database

Simple Arduino XY Plotter

Simple Arduino XY Plotter

Σοφοκλής "Κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο".

Σοφοκλής "Κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο".

Σκέψεις σοφών

Σκέψεις σοφών