Αφροδίτη Γκούνα

Αφροδίτη Γκούνα

Αφροδίτη Γκούνα
More ideas from Αφροδίτη
Identify the Time by the Hands Worksheets

Telling Time on a Clock - A huge variety of worksheets that you can generate based on what you're teaching.

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους: Μαθαίνουμε την ώρα με το δικό μας ρολόι!

Ιδέες για δασκάλους: Μαθαίνουμε την ώρα με το δικό μας ρολόι!

Valentine's Day Math CentersI have combined 8 of our fun and motivating math centers for you into one value-packed bundle.Here is what is included:Make Sweet 20  AdditionStudents will recognize number pairs within 20 (that add to total 20).Cupcake Run - Odd/EvenStudents will recognize dot pattern arrangements on a standard dice.Students will determine odd and even numbers.Candy Jar - Subtraction Students will subtract numbers in the range 10-1Candy StoreStudents will find combinations that…

Valentine's Day Math CentersI have combined 8 of our fun and motivating math centers for you into one value-packed bundle.Here is what is included:Make Sweet 20 AdditionStudents will recognize number pairs within 20 (that add to total 20).Cupcake Run - Odd/EvenStudents will recognize dot pattern arrangements on a standard dice.Students will determine odd and even numbers.Candy Jar - Subtraction Students will subtract numbers in the range 10-1Candy StoreStudents will find combinations that…

Setting up my little Christmas Display.

How do I hide and deal with cords?

These are great posters to hang in your room when teaching different ways to make a certain number.  On each poster I have included different ways ...

These are great posters to hang in your room when teaching different ways to make a certain number. On each poster I have included different ways ...