Οι ακλόνητες πεποιθήσεις κυριεύουν τους δυνατούς χαρακτήρες, και αυτό τους κάνει πιο δυνατούς.

Οι ακλόνητες πεποιθήσεις κυριεύουν τους δυνατούς χαρακτήρες, και αυτό τους κάνει πιο δυνατούς.

Nice Sentences, Perfect Word, True Words, Truths, Inspirational, Wisdom, Thoughts, Productivity, Happiness

Επούλωση...healing does not mean you are no longer sore, it means that the pain does not regulate or control your life,... you realise you are free.....PTL

healing does not mean you are no longer sore, it means that the pain does not regulate or control your life,. you realise you are free.

Advice Quotes, Life Quotes, Words Quotes, Wise Words, Smart Quotes, Coding, Anime, Education, Life Code

Advice Quotes, Love Quotes, Inspirational Quotes, Happy Thoughts, Scorpio, Wisdom, Religion, Motivation Inspiration, Quote Life

Pinterest
Search