ΗΒΗ - Vintage Greek ads - Παλιες ελληνικες διαφημισεις

ΗΒΗ - Vintage Greek ads - Παλιες ελληνικες διαφημισεις

BEREC - παλιές διαφημίσεις - Greek retro ads

BEREC - παλιές διαφημίσεις - Greek retro ads

A Greek vintage poster that I found in Crete, Greece.

Crete - what you need to know. The unspoiled delights and treats of Crete: where you will find them and how to fully enjoy the uniqueness of Crete.

Poko Pokito: Παλιές Ελληνικές διαφημίσεις.ΙV

Poko Pokito: Παλιές Ελληνικές διαφημίσεις.ΙV

παλιές διαφημίσεις - Greek retro ads

I like the mono chrome, multiple languages. I find images a bit to complicated, but fonts fit the different language

The post office was also a bank in Greece and offered great interest rates for its depositors .

The post office was also a bank in Greece and offered great interest rates for its depositors .

Pinterest
Search