Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Little Bit Funky: painting wooden spoons! This would look awesome in the kitchen displayed like art. Find cheap used wooden spoons and paint in kitchen colors!

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Toasty Toasters - For many food-lovers breakfast is their favorite meal of the day, and to make it even more delicious and dreamy, these cutting edge toasters promis.

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

"Shredder" Cheese Grater - because I rock the kitchen! Found at Cakespy in Capitol Hill

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Purple Holly is the place to shop online for stylish home accessories, modern kitchen accessories and unusual housewarming gifts for your new home

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Add some colour to your culinary efforts with these Pantone salt or pepper mills from Graham and Green. The mills can be used for either salt or pepper, all you have to do is choose the colour from the choice.

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Never eat boring bread again with Pangea Brand's Domo Toaster. Bring your favorite Japaneese character to breaksfast, lunch or dinner. This automatic toaster is the perfect addition to any kitchen. Compact two slice toaster with cool-touch housing. R

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

filled with pasta dinner ingredients or fresh vegetables

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Teagether set Tea for two modern handmade teapot by studio LORIER,

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Μαγειρικά αντικείμενα & σκεύη με funky διάθεση | Small Things

Pinterest
Search