Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

This creative ideas old recycled ladder become unique furniture such bookcase, for houseplants, garden and cottage. Here is the old wooden ladders become unique rack for home and garden.

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

West Elm shows how to use vertical space in a bathroom wisely. This leaning ladder easily becomes a multi-tiered towel rack. A typical ladder takes up about the same width as the average towel bar but allows for more towels to be stored simultaneously.

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

Turn a Ladder into a Shelf/Picture Frame.i think i might be on the lookout for an old wooden ladder :) i like this idea!

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

Ladder shelves--possibly prettier with painted wooden ladders.good storage idea for miscellaneous things in the garage

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

A French Flea-Market Retreat Out-of-the-Ordinary Shelf: A ladder from an old barn takes on a new life as a multi-tiered display unit for books and colorful enamel pitchers.

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

Ladder Station # Outdoor Storage Tips # Put shelves on an old ladder for a plant storage or a potting station.

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

Some creative ideas for interiors using wooden ladders for stylish but functional shelving, racking and storage around the home. Upcycling Old Ladders at Home.

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

Drying Rack Made From A Ladder. This is such a clever idea, the ladder serves as a drying rack and for hanging clothes. What a space saver plus it looks beautiful!

Εναλλακτικές χρήσεις παλιάς ξύλινης σκάλας | Small Things

Don't have the space that a walk-in closet demands? Try building a walk-by. An old ladder bridges the gap between two basic shelving units and creates a homey space to hang clothes -- a far cry from the typical sterile, stainless steel rod. Closet How-To

Pinterest
Search