Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

Holiday Table Setting ~ Look to the craft store for inexpensive decorating materials, like red felt rectangles used as place mats, and matching lengths of ribbon.

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

Formal table setting: For an eye-catching place setting, rest a bold colored napkin in between stacked white dinner and salad plates

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

Ideal for windy outdoor dining, printed rubber bands prettily secure napkins and silverware to plates.

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

Beautiful Table Settings Even a casual setting can have a hint of drama, here supplied by geometric-patterned salad plates.

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

beautiful table setting - "Fill tiny tin cups with fresh-cut blooms and place at each setting for sweet-smelling ambience.

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

Don't be afraid to mix patterns for texture and interest, like this happy blend of stripes and florals.

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

For a little French-bistro flair, turn a colorful dish towel into a shared place mat.

Τραπέζι για ένα γεύμα με φίλους ή για ένα επίσημο δείπνο | Small Things

Place setting: A pretty table runner laid down the length of a table can serve as both decoration and place mats.

Pinterest
Search