Βάση κρεβατιού από ξύλινες παλέτες | Small Things

shipping pallets used as bed base. Great idea for a "cheap" bed in an extra room.

Βάση κρεβατιού από ξύλινες παλέτες | Small Things

99 Pallets: Recycled Pallet Furniture Ideas, DIY Pallet Projects A great IDea for my room!

Βάση κρεβατιού από ξύλινες παλέτες | Small Things

Bed frames can be made out of pallets, it's simple and easy to DIY. Wooden pallets are used to make furniture, nightstands and all kind of things.

Βάση κρεβατιού από ξύλινες παλέτες | Small Things

What can you make with a wood pallet? Easy DIY craft tutorial ideas for home decor and craft projects. Design your space with upcycled wood pallets.

Βάση κρεβατιού από ξύλινες παλέτες | Small Things

Discover all the latest pallet projects & ideas from our Crafters! Find inspiration & plans for your next DIY project out of recycled pallet wood!

Βάση κρεβατιού από ξύλινες παλέτες | Small Things

Sweet little space - stacked pallet bedframe, big branch, step stool in corner.


More ideas
Pinterest
Search