Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Outdoor Water Features : Home Improvement : DIY Network.would much rather have a water feature like this than a pond for the backyard!

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Water fountains can be found in a garden pond, both little and big ponds. In other structures you can also find garden fountains, water bodies and even ordinary ponds and lakes.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

This front yard was designed to blend visually stimulating and calming elements to create thought-provoking social spaces. A contemporary water feature spills out over glossy black stones to calm, comfort and unify

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Water Features - Garden Water Features, Pond & Fountain Design Ideas Fountains and Waterfalls Garden Features Ideas

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Watering Trough A Texas-style landscape needs at least one galvanized steel trough. This trough was converted into a water feature. Find out how you can create a water garden in a favorite container. Design by Katrina Leonidov Fairchild

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

A gently bubbling water fountain is a tranquil addition to this meditation garden. Design by Patricia Wagner.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Old Meets New A water feature made from an antique stone urn adds a traditional touch to this contemporary outdoor space. Water spills softly over the edges of the urn onto a bed on Mexican beach pebbles, producing soothing white noise for relaxation.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

The curved built-in seating incorporates a water feature. A steel trough runs along the top of the backrest, cradling the seating area in sinuous curves spilling out at the end into a pool lined with pebbles.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Beautiful fluidity - This copper runnel water feature adds one-of-a-kind architectural detail to this rooftop deck. The water runs along the entire length of the deck, bringing a linear look to the space. Design by Velvet Hammerschmidt

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

peaceful This stacked-stone water feature functions as an art piece that's visible from the patio, deck and even indoors.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Built-In Water Feature This stucco wall has a water feature built right in it. Designer Sierra Hart used copper and stone elements for a contemporary look. could use slate

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Landscape designer Stephanie Barton converted this former carport into a colorful outdoor space without making a trip to the landfill. The existing concrete slab was sliced into strips, then stacked to form a corner bench and raised koi pond.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Kind of a modern take on the moat . 15 Unique Garden Water Features : Outdoors : Home & Garden Television

Pinterest
Search