Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Outdoor Water Features : Home Improvement : DIY Network.would much rather have a water feature like this than a pond for the backyard!

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Water Features - Garden Water Features , Pond & Fountain Design Ideas Fountains and Waterfalls Water Features - Garden Water Features , P.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

To create a stunning front entrance, landscape architect Chad Robert placed black pebble stones beneath this soothing, square-shaped water feature. The water feature blends seamlessly with the surrounding greenery, creating a tranquil welcome for guests.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Water Features - Garden Water Features, Pond & Fountain Design Ideas Fountains and Waterfalls Garden Features Ideas

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

A gently bubbling water fountain is a tranquil addition to this meditation garden. Design by Patricia Wagner.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

The curved built-in seating incorporates a water feature. A steel trough runs along the top of the backrest, cradling the seating area in sinuous curves spilling out at the end into a pool lined with pebbles.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Beautiful fluidity - This copper runnel water feature adds one-of-a-kind architectural detail to this rooftop deck. The water runs along the entire length of the deck, bringing a linear look to the space. Design by Velvet Hammerschmidt

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

peaceful This stacked-stone water feature functions as an art piece that's visible from the patio, deck and even indoors.

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Built-In Water Feature This stucco wall has a water feature built right in it. Designer Sierra Hart used copper and stone elements for a contemporary look. could use slate

Ζεν καταστάσεις στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού! | Small Things

Landscape designer Stephanie Barton converted this former carport into a colorful outdoor space without making a trip to the landfill. The existing concrete slab was sliced into strips, then stacked to form a corner bench and raised koi pond.

Pinterest
Search