Περισσότερες ιδέες από το Steve
TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - MNOŻENIE PRZEZ 3 | BLOG EDUKACYJNY DLA DZIECI

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - MNOŻENIE PRZEZ 3 | BLOG EDUKACYJNY DLA DZIECI

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε:   διαβάζω > διάβασα  αλλά: βάζω > έβασα  έβαλα αγαπώ >...

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...