Περισσότερες ιδέες από το Sophie
William Blake

William Blake

William Blake. Milton’s Mysterious Dream. 1820. Surrealism - dreams - subconscious mind

William Blake. Milton’s Mysterious Dream. 1820. Surrealism - dreams - subconscious mind

The busy bee has no time for sorrow.

The busy bee has no time for sorrow.

The Lamb by William Blake

The Lamb by William Blake

Poem: The Divine Image, William Blake

Poem: The Divine Image, William Blake

William Blake

William Blake

words // writing // tumblr // aesthetic // poetry // art // drawing // photography

words // writing // tumblr // aesthetic // poetry // art // drawing // photography

We are all artists. Our most precious divine gift is creativity. Therefore… dance your life, sing your song, write your story. Create with words, color, clay, yarn, food... Make love. Continue reading at http://soulfulsparks.hamoves.net/clarity-shines-2/. (Image: Jacob's Ladder by William Blake)

We are all artists. Our most precious divine gift is creativity. Therefore… dance your life, sing your song, write your story. Create with words, color, clay, yarn, food... Make love. Continue reading at http://soulfulsparks.hamoves.net/clarity-shines-2/. (Image: Jacob's Ladder by William Blake)

The Tyger was read to Jack's class. He rewrites it to talk about a fast blue car.

The Tyger was read to Jack's class. He rewrites it to talk about a fast blue car.

Ağlardı benim için, senin için, Ağlardı çocukken hepimiz için. Yitirme hiç onun görüntüsünü, Sana gülümseyen o göksel yüzü. Sana, bana, herkese gülümserken, Küçücük bir çocuk olur yeniden. Çocuklar gibi gülüşü hala; Huzur saçar göklere ve dünyaya. William Blake

Ağlardı benim için, senin için, Ağlardı çocukken hepimiz için. Yitirme hiç onun görüntüsünü, Sana gülümseyen o göksel yüzü. Sana, bana, herkese gülümserken, Küçücük bir çocuk olur yeniden. Çocuklar gibi gülüşü hala; Huzur saçar göklere ve dünyaya. William Blake