ΜΑΘΗΜΑΤΑ

7 Pins
 · Last updated 9mo
a printable worksheet for students to do their homeworks in the classroom
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ - INTERACTIVE TEACHING MATERIAL
a poster with the names of different languages in russian, english and arabic letters on it
Τα παρεπόμενα του ρήματος - Νέα Ελληνικά
a poster with different types of food and words in russian, english and spanish on it
Εκτυπώσιμα: Γραμματική Αναγνώριση (+ασκήσεις)
Εκτυπώσιμα: Γραμματική Αναγνώριση (+ασκήσεις) - Σκέφτομαι και Γράφω
a blue and white poster with trees on it's sides, the words in spanish are
Εκτυπώσιμα: Είδη Αντωνυμιών (πίνακας + ασκήσεις)