Σοφία Φραγκούδη-Βογιατζή

Σοφία Φραγκούδη-Βογιατζή

Athens / Πτυχιούχος Νομικής, Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών. Δημοσιολόγος, Εκδότης
Σοφία Φραγκούδη-Βογιατζή