Περισσότερες ιδέες από το solo
Ancient Greece Free Games, Activities, and Homework Help for Kids

Ancient Greece Free Games, Activities, and Homework Help for Kids

Greek Mythology God & Goddesses Close Reading Passages - 10 total! {Includes a reading passage & three worksheets for each god or goddess}

Greek Mythology God & Goddesses Close Reading Passages - 10 total! {Includes a reading passage & three worksheets for each god or goddess}

The Trojan horse is a legendary icon of our ancient history. It was used as a trap by the Greeks to trick the Trojans into allowing this beautiful wooden sculpture into their city during the Trojan Wars. The Greeks concealed themselves inside the sculpture until nightfall, when they left the horse, slew the guards of Troy and opened the gates for...

The Trojan horse is a legendary icon of our ancient history. It was used as a trap by the Greeks to trick the Trojans into allowing this beautiful wooden sculpture into their city during the Trojan Wars. The Greeks concealed themselves inside the sculpture until nightfall, when they left the horse, slew the guards of Troy and opened the gates for...

Medusa activity for mythology unit

Medusa activity for mythology unit

Greek Columns - Doric, Ionic, Corinthian (This is one I learned on the go while touring around Greece - the words go up one syllable for each stage) - Ancient Greece for Kids

Greek Columns - Doric, Ionic, Corinthian (This is one I learned on the go while touring around Greece - the words go up one syllable for each stage) - Ancient Greece for Kids

Get Tangled in These Mythical God Family Trees - Ancient Greece

Get Tangled in These Mythical God Family Trees - Ancient Greece

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς,  είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς, είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς,  είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς, είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς,  είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς, είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς,  είτ...

Ξεκινώ τις αναρτήσεις με τους 12 θεούς με μερικές εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως, είτε σαν πίνακες αναφορ άς, είτ...