Σοφία Αρμύρου

Σοφία Αρμύρου

Σοφία Αρμύρου
More ideas from Σοφία

“Be human. Be as human as you can be. Be human to the fullest. Feel without shame, without justifying. Your heart and mind are meant to be alive.