ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!

14 Pins
 1mo
Collection by
a greeting card with an image of a mouse holding a hamburger in it's lap
a book cover with two cats eating hotdogs on top of a roof in the city
a cartoon character holding a turkey on a platter with words in russian and english
Recipes, Foods, Fun, Pla, Food, Gourmet, Gourmet Recipes
a painting of a chef holding a pot and pan with utensils hanging from it
a potato with a chef hat holding a ladle and pointing to it's side
καλο μεσημερι εικονεσ - Αναζήτηση Google Vintage, Humour, Picture Quotes, Good Morning Messages, Morning Messages
καλο μεσημερι εικονεσ - Αναζήτηση Google
there are two pots and pans on the stove with words in russian above them