Σωτήρης Τζαβέλας

Σωτήρης Τζαβέλας

Σωτήρης Τζαβέλας
More ideas from Σωτήρης
"A lovasok egyre bizonytalanabbul lovagoltak, és mintha csak tudnák k az, úgy biccentettek minden egyes fának. Némelyiket pedig nagy ívet megtéve kerültek ki, és mikor közelebb értek, mind összerezzentek, az arcuk pedig elsápadt."

ill tidings by andreasrocha Digital Painting Techniques: Volume Practical Techniques of Digital Art Masters looks like Black Riders

18 common Words & What You Can Use Instead (Infographic) More

Still not sure which word to use? Choose a picture and take a look through the many choices! This graphic has excellent pictures to go with the information and I think that really help gets the point across. Anna comments: expansion of vocabulary

Novel planning, Novel planning worksheets, Novel planning printables, Novel planning tips, Writing, Creative writing, Writing tips, Writing novel, Writing creative, Novel writing, Novel structure, Novel outline, Creative writing stimulus, Writing a book, Writing process.

There’s no denying that the first sentence in a novel is the toughest and makes you want to pull your hair out. Personally, I’m not a big fan of them.

character traits

I'm so tired of hearing that the character is "Nice" Classroom: Reading / Writing. Character Traits grouped with similar traits. Use to compare and contrast. What are the subtle differences? Would be great to transfer these into a web organizer.

3.L.3 - Choose  words  and  phrases  for effect.   I will place this poster in the writing corner of my classroom to give students alternatives for the word "very."

O Captain, My Captain - A Little Cheat Sheet To Avoid Using The Word ‘Very’ -- Picture from the movie 'The Dead Poets Society'