ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
More ideas from ΣΩΤΗΡΗΣ
DIY- Reuse an old tree to make a log pathway in your garden

Reuse an old tree to make a log pathway in your garden. Good use of "yard" trees and other wood that can't be milled; works much better in climates without termites. Good drainage under the log rounds will make the path last longer.

Sweet Dreams: 10 Inventive Beds You Can Make Yourself...very creative. Kids' beds someday?

This rustic DIY bed frame offers tons of bedroom storage. Recycled wooden crates slide into place to hold extra pillows, blankets, bedding, out-of-season clothing, and more. -- 15 Inventive Beds You Can Make Yourself: Bob Vila.