Λία Πράτσα
Περισσότερες ιδέες από το Λία
3 ways to target a great butt

3 ways to target a great butt

8 moves to melt off that pesky layer of lower-belly fat. These exercises target multiple abdominal muscles, so you'll maximize your belly-burn with every rep. Do the prescribed number of sets, reps for each exercise consecutively, taking a short rest in between sets. Perform the workout 3-4 days per week....

8 moves to melt off that pesky layer of lower-belly fat. These exercises target multiple abdominal muscles, so you'll maximize your belly-burn with every rep. Do the prescribed number of sets, reps for each exercise consecutively, taking a short rest in between sets. Perform the workout 3-4 days per week....

Relieve stress, unwind knots, and loosen locked muscles through targeted self-massage therapy.

Relieve stress, unwind knots, and loosen locked muscles through targeted self-massage therapy.

I will do a pull up someday!

I will do a pull up someday!

Don't forget about vitamins! Our bodies needs multiple vitamins, so take a look at this list of sources for vitamins.

Don't forget about vitamins! Our bodies needs multiple vitamins, so take a look at this list of sources for vitamins.

The Plunging, Deep V, Lower Abs Workout — want lower abs? Do this plan 3x per week. You'll prioritize the lower portion and help build a strong core.

The Plunging, Deep V, Lower Abs Workout — want lower abs? Do this plan 3x per week. You'll prioritize the lower portion and help build a strong core.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®: Δύο άνδρες "ανέρρωσαν" από τον HIV με φυσικό τρόπο...

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®: Δύο άνδρες "ανέρρωσαν" από τον HIV με φυσικό τρόπο...

H.I.I.T. Medicine Ball Workout- a must try!! #medicineballworkout

H.I.I.T. Medicine Ball Workout- a must try!! #medicineballworkout