Τριαντάφυλλος Μπουρατζής

Τριαντάφυλλος Μπουρατζής

Η οικογένεια Μπουρατζη, αποδεικνύοντας ότι με την πολλή δουλειά υπάρχει πρόοδος, καταφέρνει μέσα σε διάστημα 10 ετών να έχει δυο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσει