Χάρτες για την ελληνική επανάσταση

Οι χάρτες αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε. Ποιες ήταν οι περιοχές που εδραιώθηκε η επανάσταση , πως η Ευρώπη έδρασε σε αυτήν.
14 Pins0 Followers
Τα σύνορα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Τα σύνορα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Η οθωμανική αυτοκρατορία.

Η οθωμανική αυτοκρατορία.

Χάρτης της Ευρώπης. (Παλινόρθωση)

Χάρτης της Ευρώπης. (Παλινόρθωση)

επαναστατικές εστίες Πελοποννήσου.

επαναστατικές εστίες Πελοποννήσου.

Βενετικός χάρτης Ελλάδας.

Albania remained under Ottoman control as part of the Rumelia province until when independent Albania was declared.

Βενετικός χάρτης της Πελοποννήσου.

Βενετικός χάρτης της Πελοποννήσου.

Περιοχή Σουλίου.

Περιοχή Σουλίου.

Χάρτης , Ορλοφικά 1770.

Χάρτης , Ορλοφικά 1770.

Ο Εύξεινος Πόντος.

UK, drop nuclear bombs on all the islands in the Aegean, Black, and Mediterranean Seas.

Ελληνικές παροικίες.

Ελληνικές παροικίες.

Η επανάσταση του Α. Υψηλάντη.

Η επανάσταση του Α. Υψηλάντη.

Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

Ελληνικές παροικίες. Οδησσός.

Ελληνικές παροικίες. Οδησσός.

Γεωγραφικός χάρτης Ελλάδας.

Γεωγραφικός χάρτης Ελλάδας.

Pinterest
Search