Δαίδαλος Ερεχθείδης

Δαίδαλος Ερεχθείδης

Δαίδαλος Ερεχθείδης
More ideas from Δαίδαλος
Gorgeous!!

Slightly different perspective from your regular "waves on the shore" photo.this one looks like the photographer was standing IN the water right at the wave break.enjoying sunset on the beach.