Spyros Kouroupis

Spyros Kouroupis

Athens / Communication consultant, lobbyist