Μποκορος

Flames by Christos Bokoros

Flames by Christos Bokoros

Christos Bokoros

Christos Bokoros

Χρήστος Μποκόρος: O σπουδαίος ζωγράφος μιλά για τα έργα του, την κριτική και την Αριστερά

Χρήστος Μποκόρος: O σπουδαίος ζωγράφος μιλά για τα έργα του, την κριτική και την Αριστερά

Η αλήθεια και η αιωνιότητα είναι προσδοκίες του ανθρώπου. Η αλήθεια και η αιωνιότητα υπάρχουν άλλως πως.Χρηστος Μποκορος...

Η αλήθεια και η αιωνιότητα είναι προσδοκίες του ανθρώπου. Η αλήθεια και η αιωνιότητα υπάρχουν άλλως πως.Χρηστος Μποκορος...

Χρήστος Μποκόρος

Χρήστος Μποκόρος

Χρηστος Μποκορος

Χρηστος Μποκορος

ΜΠΟΚΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΟΚΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αλλά όλοι αυτοί οι υψηλοί στόχοι, όπως όλες οι υψηλές αξίες του ανθρώπου, είναι πάντα πιο ψηλά από εκεί που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος∙ είναι παραμυθητικές, είναι ουτοπία. Αλλά η ουτοπία είναι πολύ κοντά μας, το πιο κοντινό που έχουμε, γιατί δεν είναι καν δίπλα μας: είναι μέσα μας. Την κουβαλάμε.»Χρηστος Μποκορος

Αλλά όλοι αυτοί οι υψηλοί στόχοι, όπως όλες οι υψηλές αξίες του ανθρώπου, είναι πάντα πιο ψηλά από εκεί που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος∙ είναι παραμυθητικές, είναι ουτοπία. Αλλά η ουτοπία είναι πολύ κοντά μας, το πιο κοντινό που έχουμε, γιατί δεν είναι καν δίπλα μας: είναι μέσα μας. Την κουβαλάμε.»Χρηστος Μποκορος

- Επιμένω να ζωγραφίζω έτσι ώστε τα έργα μου να απευθύνονται κατ’ αρχήν στην αυτονόητη οπτική αντίληψη του κάθε θεατή τους, να ανακουφίζουν το βλέμμα στην πειστικότητα της αναπαράστασης και την οικειότητα των υλικών αλλά να μην συνιστούν μόνο θέαμα αισθητικό. Θα ήθελα να στοχεύουν επ’ αγαθώ στην καρδιά των μετεχόντων και να διεγείρουν την έφεσή μας για το υψηλό και το κύριο. Θα ήθελα αυτό να το κάνει μόνη της η ζωγραφική, αυτόματα, αν μπορεί. ...  Χρηστος Μποκορος..

- Επιμένω να ζωγραφίζω έτσι ώστε τα έργα μου να απευθύνονται κατ’ αρχήν στην αυτονόητη οπτική αντίληψη του κάθε θεατή τους, να ανακουφίζουν το βλέμμα στην πειστικότητα της αναπαράστασης και την οικειότητα των υλικών αλλά να μην συνιστούν μόνο θέαμα αισθητικό. Θα ήθελα να στοχεύουν επ’ αγαθώ στην καρδιά των μετεχόντων και να διεγείρουν την έφεσή μας για το υψηλό και το κύριο. Θα ήθελα αυτό να το κάνει μόνη της η ζωγραφική, αυτόματα, αν μπορεί. ... Χρηστος Μποκορος..

Μετέωρο κάθισμα Άστατη η θέση μας αιωρείται, αίολη ανέκαθεν, του ανέμου και της νημεμίας· ένα αεράκι είν' η ζωή, η αλήθεια, η μέρα, η νύχτα, η αιωνιότητα.Χρηστος Μποκορος...

Μετέωρο κάθισμα Άστατη η θέση μας αιωρείται, αίολη ανέκαθεν, του ανέμου και της νημεμίας· ένα αεράκι είν' η ζωή, η αλήθεια, η μέρα, η νύχτα, η αιωνιότητα.Χρηστος Μποκορος...

Pinterest
Αναζήτηση